O SPOLOČNOSTI  SETA s.r.o.

 

Spoločnosť SETA s.r.o. bola založená 15.07.1994  ako pokračovateľ bývalej závodnej stráže štátneho podniku ZŤS Prakovce. Po zániku a privatizácii štátneho podniku ju založili majitelia väčších spoločností priemyselnej zóny Prakovce 13.Je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I odd. sro, vložka číslo 4909/V a stala sa suverénnym subjektom. Od svojho vzniku sa špecializuje na fyzickú ochranu. Jediným predmetom podnikania je profesionálne poskytovanie strážnej služby pri ochrane majetku a osôb v rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z.  o súkromnej bezpečnosti. Naša spoločnosť počas svojho podnikania prešla lepšími a horšími obdobiami, ale vždy sa dokázala udržať na trhu aj pri silnej konkurencii. V  roku 2011 spoločnosť prešla reorganizáciou . V  súčasnosti naša spoločnosť  vo väčšej miere má len regionálnu pôsobnosť, ale jej prvotným cieľom  je preniknúť na domácom trhu  v rámci  celého Slovenska. V súčastnosti zamestnávame 20 zamestnancov, ktorí musia spĺňať všetky podmienky stanovené zákonom č.473/2005 Z.z. a to najme podmienku odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti, spoľahlivosti a zdravotnej spôsobilosti.

Naša spoločnosť poskytuje služby iba na zmluvnom základe . V prípade záujmu zákazníka o naše služby naši odborní pracovníci vypracujú návrh zmluvy  na poskytovanie bezpečnostných služieb, v ktorom sa vyšpecifikuje druh požadovanej služby, jej vecný a časový rozsah, počet bezpečnostných pracovníkov , spôsob a množstvo vecných bezpečnostných prostriedkov.

V rámci našich služieb dodržiavame povinnosť mlčanlivosti podľa § 43 Zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.

Základným kritériom našej spoločnosti je poskytnúť korektné a vysokokvalifikované služby , zabezpečiť maximálnu bezpečnosť našich klientov a v plnom rozsahu splniť záväzky stanovené v zmluvách.

 

Spoločnosť SETA s.r.o. je držiteľom :

-        licencie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti

-        zbrojnej licencie podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive